Tarieven

De tarieven van de lichaamsgerichte psychotherapie zijn:

Intake: 60 euro*           (60 minuten)

Sessie: 85 euro*           (75 minuten)

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging SBLP en val onder de koepelorganisatie RBCZ. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, kun je een deel van de kosten vergoed krijgen via de zorgverzekering. De lichaamsgerichte psychotherapie valt onder complementaire zorg of alternatieve geneeskunde. 

Hier vind je het vergoedingenoverzicht van de meeste zorgverzekeraars van 2022.
Ik adviseer je om altijd nog navraag te doen bij je eigen zorgverzekering.

De SBLP kent tevens eenklachtenregeling. Volgens wettelijke verplichtingen ben ik aangesloten bij CAM Coöperatie voor de WKKGZ geschillen zorg. De manier waarop ik met persoonsgegevens omga, is vastgelegd in een Privacy verklaring (AVG).

De tarieven van de spelbegeleiding zijn:

Sessie: 85 euro*             (75 minuten)

Spelbegeleiding wordt vaak vergoed vanuit het PGB, of kan particulier betaald worden. 

Als je een afspraak korter dan 24 uur van te voren annuleert, wordt deze in rekening gebracht.

*Alle prijzen zijn inclusief btw.